Samen naar een uiterst rendabele toekomst

Dankzij onze jarenlange ervaring in de wereld van de kastenbouwers en interieurspecialisten, bouwden wij een enorme kennis op van deze specifieke bedrijfstak. Deze expertise overstijgt veruit de ontwerp- en productieprocessen die worden aangestuurd door onze CAD/CAM software Korpus.

Wil jij het productieproces van je interieurkasten, dressings, … zo optimaal mogelijk laten lopen? Doe dan onze zelftest en ontdek hoe (in)efficiënt je nu werkt!

CAD/CAM software als één van de succesfactoren

Onze CAD/CAM software Korpus vormt slechts één van de talrijke noodzakelijke elementen die vereist zijn voor een efficiënte en succesvolle bedrijfsvoering.

Om maximaal van potentiële efficiëntiewinsten te profiteren, laat je de implementatie van onze software best gepaard gaan met een kritische en doorgedreven analyse van alle bedrijfsprocessen.

Op basis daarvan werken we samen een actieplan uit met doelgerichte verbeteringen die de rendabiliteit van je onderneming gegarandeerd opkrikken.

Onze software is één van de essentiële hulpmiddelen, niet het enige wondermiddel. Zo focust onze software op een efficiënte werkvoorbereiding met een minimale foutenlast én een feilloze aansturing van je productiemachines. Dit verhaal vormt slechts één van de talrijke elementen die de uiteindelijke rendabiliteit en het groeipotentieel van je interieurbedrijf bepalen.

Waarom een kritische bedrijfsanalyse?

Veel zaakvoerders van kastenbouwers of interieurbedrijven werken bijzonder hard en met veel passie in hun bedrijf. In de meeste gevallen zijn het echte vakmannen die geregeld nog mee aan de machines staan of plaatsingsopdrachten uitvoeren bij de klant. Het opdrachtenboekje is dankzij het geleverde kwaliteitswerk meestal stevig gevuld.

Maar, is al het werk dat geleverd wordt wel rendabel? Al te vaak vormt dit een pijnpunt, bijvoorbeeld door slechte prijssetting, onderbenutting van dure machines, te tijdrovende technische handelingen of verspilling van grondstoffen.

Hoe komt dit? Veel zaakvoerders werken wél bijzonder hard in hun bedrijf, maar besteden soms te weinig aandacht aan hun onderneming. Het kan ook anders. Ga in zee met Vlecad voor een kritische 360° bedrijfsanalyse én een toekomstgericht actieplan.

Op welke vragen krijg je een helder antwoord?

Je mag rekenen op onafhankelijk advies. Wij werken volledig los van machinefabrikanten. Ook voor de verdere implementatie van aangereikte oplossingen kan je op onze begeleiding rekenen.
Wij zijn voor deze adviesopdrachten erkend door de Vlaamse KMO-Portefeuille.

Onze consultancyopdracht overstijgt het ontwerp- en productieproces. Wij nemen je volledige bedrijfsvoering kritisch onder de loep, inclusief administratie, sales en marketing.

Onze kritische analyses leiden steeds tot heldere antwoorden op essentiële bedrijfsvragen.

 • Wat zijn de sterke en zwakke punten van je huidige machineopstelling?
 • Waar zitten de belangrijkste knelpunten in de huidige ontwerp- en productieprocessen? 
 • Wordt je huidig machinepark optimaal gebruikt én hoe kunnen we de inzet van je bestaande machinepark optimaliseren?
 • Welke verbetermogelijkheden bestaan er voor jouw bestaande productieorganisatie?
 • Welk rendement mag je verwachten van een eventuele machineaankoop?
 • Welke investeringen (types en soort machines) zijn opportuun om jouw productieproces verder te optimaliseren of onze groeiambities waar te maken? 
 • Hoe verloopt het intern transport van materialen en vallen hier efficiëntiewinsten te boeken?
 • Welke aanpak en strategie gebruik je voor sales en marketing?
 • Op welke manier is je facturatie en algemene administratie georganiseerd?
 • Welke aanpak hanteer je voor de aankoop van materialen en stockbeheer?
 • Op welke manier wordt de dagelijkse bedrijfsplanning uitgewerkt en opgevolgd?