Privacy & Cookie Policy

Informatie over Algemene Verordening Gegevensbescherming en het gebruik van cookies op de website.
Deze Privacy- en cookieverklaring het laatst bijgewerkt op 21 juni 2023. 

1. Personengegevens

Van zodra je onze website bezoekt, een account aanmaakt of onze klantenservices contacteert, deel je jouw persoonsgegevens met ons. 

Dit zijn bijvoorbeeld je NAW-gegevens, je naam, adres en woonplaats. Gegevens die wij in verband met jou kunnen brengen.

Voor een bezoek aan onze website, hoeft je jou niet te registreren. VLECAD BV maakt gebruik van cookies voor haar website. 

2. Wie zijn wij en wie verwerkt jouw gegevens?

Deze verklaring is van toepassing op alle gegevens die meegedeeld worden aan VLECAD BV met zetel te 3960 Bree, Kanaalkom 36 en met als ondernemingsnummer 0430.798.972.

3. Welke gegevens slaan wij op?

Als onderdeel van het aanmaken van een account op onze website verzamelt VLECAD BV de nodige persoonsgegevens om je diensten te verlenen en om de overeenkomst met je uit te voeren:

Voor het aanmaken van een particulier account verzamelen en verwerken wij tenminste de

volgende (persoons)gegevens van je:

 1. Aanspreking Dhr./Mevr.
 2. Voornaam en achternaam
 3. Adres, postcode en woonplaats
 4. Land
 5. E-mailadres
 6. (Mobiel) telefoon

Voor het aanmaken van een zakelijk account verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van je:

 1. Aanspreking Dhr./Mevr.
 2. Voornaam en achternaam
 3. Bedrijfsnaam
 4. Adres, postcode, woonplaats
 5. Land
 6. E-mailadres
 7. (Mobiel) telefoon 
 8. BTW nummer

Voor het beheer van de website en de inhoud:

 1. Technische en geanonimiseerde gegevens;
 2. Jouw feedback over het gebruik van ons Platform en alle andere informatie die je ons stuurt via de functionaliteiten van het Platform, die ons in staat stelt de functionaliteiten van onze website en Platform te verbeteren;
 3. Anonieme gegevens die niet kunnen worden herleid naar een persoon, voor rapportagedoeleinden.

Deze gegevens worden door ons niet op eigen initiatief verwerkt, maar wel omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking, bijvoorbeeld op het ogenblik van registratie op onze website of bij het plaatsen van een bestelling.

Eventueel kunnen ook andere gegevens verwerkt worden indien u deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt (zoals geslacht, interesses, enz.).

Daarnaast worden bepaalde gegevens verzameld via cookies. Zie hieronder meer informatie i.v.m. ons gebruik van cookies.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij inzage in je legitimatie vragen om je identiteit vast te stellen.

4. Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens?

VLECAD BV verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen 

om ervoor te zorgen dat de website en het bedrijf optimaal kan blijven functioneren. 

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op verschillende wettelijke gronden, afhankelijk van de concrete

omstandigheden. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en nemen alle noodzakelijke maatregelen om deze te beschermen.

VLECAD BV verwerkt en gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst; 
 2. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen; 
 3. Om te voldoen aan de Antiwitwaswetgeving en voor de bestrijding van terrorisme;
 4. Om te voldoen aan de Fiscale wetgeving;
 5. Om Gerechtelijke overheden te informeren;
 6. Om te voldoen aan de Privacywetgeving;
 7. Bij acceptatie van de cookies – informatie over jouw websitegebruik – om de website verbeteren;
 8. Voor commerciële doeleinden:

Het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, maakt onderdeel uit van deze Privacy- en cookieverklaring.

VLECAD BV verzend nieuwsbrieven en wilt haar gebruikers kunnen benaderen en informeren of mogelijke andere interessante aanbiedingen. De inhoud van deze nieuwsbrieven zijn beperkt tot informatie over komende aanbiedingen. 

Indien je de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan kun je je hiervoor uitschrijven. Voor het intrekken van je toestemming kun je gebruik maken van de ‘unsubscribe’ hyperlink, die je onderaan in onze nieuwsbrieven vindt of je kan je in jouw account ook uitschrijven. 

Andere gevallen:

In andere gevallen kan VLECAD BV jouw gegevens, binnen bepaald grenzen verzamelen, verwerken en bewaren. Deze doeleinden zijn relevant en essentieel voor het functioneren van VLECAD BV en worden hier limitatief opgesomd: 

 1. Om (potentiële) klanten proactief te informeren over de dienstverlening van VLECAD BV;
 2. Om deelname aan webinars of (online) evenementen mogelijk te maken;
 3. Om het relatiebeheer mogelijk te maken;
 4. Om (potentiële) klant communicatie en klachten af te handelen;
 5. Om KYC (Know-Your-Customer) -processen uit te voeren bij het aanbieden van onze diensten aan nieuwe klanten;
 6. Om de opleiding en coaching van werknemers te verzorgen;
 7. Om interne verbeteringen aan onze dienstverlening door te voeren, die de klant ten goede komt;
 8. Om je online verkoopdiensten aan te bieden, waaronder:
  1. Het faciliteren van een verkoopplatform op onze websites;
  2. Het registreren en sluiten van verkopen;
  3. Het informeren over de voortgang van een aankoop of bestelling;
  4. Het opmaken en uitgeven van facturen.
  5. Om je (persoonlijke) registratiegegevens op te slaan in een database om je (toekomstige) aankopen te faciliteren;
  6. Om audits en veiligheidscontroles uit te voeren in relatie met de website;
  7. Om je te informeren over functionele wijzigingen aan de websites en je belangrijke informatie te verstrekken over aankopen of het gebruik van ons platform;
  8. Om je feedback te vragen op een nieuwe webpagina om de website te optimaliseren;
  9. In het geval je onze cookies accepteert: om jouw ervaring op een anonieme manier te meten om de websites te optimaliseren;
  10. Om je de mogelijkheid te bieden goederen op te halen of om de bezorgdienst in staat te stellen het goed dat je hebt gekocht aan je te verzenden;
  11. Om onze administratie te doen en onze belastingverplichtingen na te komen. Indien VLECAD BV een ander doel voor ogen heeft om jouw gegevens te gebruiken, zal zij daar uitdrukkelijk toestemming voor verzoeken. 

Indien VLECAD BV een ander doel voor ogen heeft om jouw gegevens te gebruiken, zal zij daar uitdrukkelijk toestemming voor verzoeken. 

Je kan jouw gegeven toestemming ten allen tijde intrekken door contact op te nemen met VLECAD BV via het e-mailadres info@vlecad.be.

5. Gegevens die we automatisch verzamelen.

Ongeacht of je producten koopt via de webshop, verzamelen wij automatisch bepaalde

informatie wanneer je onze websites bezoekt. Denk hierbij aan je IP-adres of de datum en tijd dat je ingelogd bent geweest op onze websites.

6. Verwerken van bijzondere gegevens

VLECAD BV zal geen bijzondere categorieën gegevens van je verzamelen en/of

Verwerken zoals gedefinieerd in de AVG artikel 9.

7. Hoelang worden jouw gegevens bewaart? 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Hierna worden de gegevens verwijderd, zodra ze niet langer nodig zijn, waarbij er rekening wordt gehouden met de wettelijke bewaarplicht voor gegevens. Hiervoor geldt de wettelijke grondslag als uitgangspunt en wordt de bewaartermijn afgestemd op de periode waarin VLECAD BV de gegevens nodig heeft om de doelstelling van de verwerking te bereiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens gedurende een termijn van zes maanden te bewaren, om u de mogelijkheid te geven deze gegevens te recupereren indien u de opzeg zou willen herroepen of uw gegevens zou willen overzetten naar een ander contract.

8. Worden jouw gegevens gedeeld?

VLECAD BV werkt samen met andere partijen om je diensten te verlenen en zal alleen informatie doorgeven aan derden die binnen de volgende reikwijdte vallen:

 1. Gelieerde bedrijven: gelieerde bedrijven die behoren tot VLECAD BV en haar aanverwante bedrijven, indien deze bedrijven vergelijkbare gegevensbescherming bieden en de overdracht van gegevens is toegestaan.
 2. Dienstverleners: wij geven andere bedrijven en personen de opdracht om namens ons te werken. Als VLECAD BV gebruikmaakt van de diensten van derden, sluit het overeenkomsten met deze partijen, waaruit voor hen geen onafhankelijke verplichting ontstaat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie (waaronder NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) die nodig is om hun werk uit te voeren (bijv. het laten bezorgen van aangekochte producten). Het is hen echter niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 3. In alle andere gevallen word je op de hoogte gesteld als jouw persoonlijke gegevens naar derden moeten worden verzonden en krijg je de mogelijkheid om afzonderlijk hiermee in te stemmen.

In alle gevallen waarin persoonsgegevens binnen bovengenoemde context worden doorgegeven aan derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij de gegevens alleen doorgeven in overeenstemming met deze Privacy- en Cookieverklaring en de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacybescherming.

In principe zullen alle gegevens, waar mogelijk, binnen de EU worden verwerkt en zullen deze niet worden uitgewisseld met partijen buiten de EU. Gegevens mogen alleen door VLECAD BV worden uitgewisseld met een niet-EU-land als de ontvanger hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan waarborgen, hetzij op basis van de geldende wetgeving in dat land, hetzij via afzonderlijke overeenkomsten zoals voorgeschreven door de EU in het EU-format voor een bindende overeenkomst.

9. Welke rechten heb je als gebruiker met betrekking tot jouw gegevens?

 1. Recht op informatie.
  Je hebt het recht om te weten hoe wij op een behoorlijke en transparante manier met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je in dat verband kunt uitoefenen. In deze Privacy- en Cookie Verklaring hebben wij je daarom uitgebreid uitgelegd welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
 2. Recht op inzage.
  Je hebt te allen tijde het recht op inzage van jouw persoonsgegevens die wij over je beschikbaar hebben. Je kan ten allen tijde een verzoek doen bij info@vlecad.be. Vermeld hierbij je naam, emailadres en account ID. Aanvullend hierop kunnen wij je vragen stellen ter verificatie van jouw identiteit. Verzoeken op inzage in jouw gegevens worden uiterlijk binnen 30 dagen verwerkt.
 3. Recht op correctie.
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben te corrigeren wanneer deze onjuist of verouderd zijn en/of deze aan te vullen wanneer ze onvolledig zijn. Je kunt dit zelf doen in jouw account.
 4. Recht om bezwaar te maken.
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de persoonsgegevens die wij gebruiken voor direct marketing, zoals nieuwsbrieven. Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor gepersonaliseerde e-mails. Je kunt dit zelf instellen in jouw account. Bovendien geldt dit recht ook voor andere persoonsgegevens die wij over je verwerken op basis van onze ‘andere’ gevallen.
 5. Recht op dataportabiliteit.
  Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, in het kader van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten te ontvangen, zodat je deze persoonsgegevens kan bewaren in een database van jezelf of een derde partij. Je kan ten allen tijde een verzoek doen bij info@vlecad.be. Vermeld hierbij je naam, e-mailadres en account ID. Aanvullend hierop kunnen wij je vragen stellen ter verificatie van jouw identiteit. Je ontvangt een bestand in een machine-leesbaar formaat (CSV of XML) met daarin jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en jouw aankoopgeschiedenis.
 6. Recht op beperking.
  Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van je gegevens. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens mogen bewaren, maar niet mogen gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Wanneer je van mening bent dat hier sprake van is, dan kun je ons dit, per e-mail kenbaar aan info@vlecad.be. 
 7. Recht om vergeten te worden/account verwijderen.
  Je hebt in sommige gevallen het recht om vergeten te worden. Je kunt een verzoek doen om jouw account te laten verwijderen via onze klantenservice of via info@vlecad.be.Wij zullen in dat geval beoordelen of wij jouw gegevens kunnen verwijderen of dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting. Je kan tevens zelf je account verwijderen of een verzoek via info@vlecad.be indienen om een deel van je gegevens te verwijderen. 
 8. Recht om een klacht in te dienen.
  Wanneer je het niet eens bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen. Heb je een klacht dan lossen wij dit graag eerst met jou op. Je kunt daarvoor, per e-mail, contact opnemen via info@vlecad.be 
 9. Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
  Je het recht om jouw klacht kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact@apd-gba.be
 10. Verzoeken
  Indien je jouw beroept op je rechten behandelen wij je verzoek uiterlijk binnen 30 dagen. Indien wij jouw verzoek niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen, dan zullen wij je binnen 30 dagen van een reactie voorzien met daarin onze onderbouwing voor het niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen van je verzoek. In dat geval hebben wij 90 dagen de tijd om je verzoek af te handelen.

10. Onze Cookies

VLECAD BV plaatst cookies in je browser wanneer je een van onze websites bezoekt. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. 

Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of toepassing die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of toepassing samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of toepassing gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of toepassing.

Daarnaast gebruiken wij ook cookies voor marketingdoeleinden. De cookies die we gebruiken hebben verschillende vervaltermijnen. Een ‘sessiecookie’ verloopt zodra je je browser afsluit, terwijl een ‘permanente cookie’ voor een langere periode op je apparaat blijft staan.

Een volledig overzicht van de cookies die wij momenteel gebruiken op onze website vind je bij je eerste bezoek aan onze websites in onze cookiebot onderaan de pagina. Hierin kunt je toestemming geven voor het plaatsen van onze cookies. Als je niet wilt dat onze websites cookies op je computer opslaan kunt je onze ‘voorkeuren-,statistieken- en marketing-cookies’ natuurlijk ook weigeren. 

Daarnaast kun je in onze Cookiebot ook zien welke cookies wij gebruiken.

 1. Noodzakelijke cookies
  Doel
  Noodzakelijke cookies, ook wel functionele cookies genoemd, zijn cookies die nodig zijn om onze websites goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig voor de prestaties van onze website. Dit omvat cookies zodat je kunt inloggen op onze websites, maar ook om je winkelmandje te kunnen verwerken of je favoriete producten te onthouden. Deze cookies bevatten ook analytische cookies die weinig tot geen invloed hebben op je privacy. Noodzakelijke cookies zijn vereist en er is geen toestemming vereist van de gebruiker. Noodzakelijke cookies worden altijd geplaatst.
 2. Voorkeuren cookies
  Doel
  Voorkeurscookies zorgen ervoor dat onze websites informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont. Voorkeuren cookies worden ook gebruikt om je instellingen te onthouden wanneer je in de toekomst onze websites opnieuw bezoekt. Dit resulteert in snellere en gemakkelijkere toegang, omdat je bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft in te loggen. Voorkeuren cookies helpen je ook om producten te selecteren en deze bij je favorieten op te slaan, zodat je later terug kunt komen om ze te bekijken en je in een later stadium kunt beslissen om een product alsnog aan te kopen. 
 3. Statistieken cookies (analytics)
  Doel
  Statistieken cookies helpen ons om inzicht te krijgen in het gebruik van ons platform en hoe we deze kunnen blijven verbeteren, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 4. Marketing cookies (tracking)
  Doel
  Wij maken gebruik van Marketingcookies om bezoekers te volgen wanneer ze onze websites gebruiken. Het doel van Marketingcookies is om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Deze cookies worden ook wel ‘tracking-cookies’ genoemd. Met tracking-cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het IP-adres.
 5. Cookies accepteren
  Voor een zo optimaal mogelijk gebruik van onze websites is het nodig dat je onze cookies accepteert. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt krijg je onze cookiebot te zien. Hiermee kun je eenvoudig onze cookies accepteren. Je kunt zelf aangeven voor welke categorie cookies je wel of geen toestemming geeft. We onthouden je login-gegeven en we gebruiken cookies van derden om je interesses te onthouden. Zo laten wij en derde partijen je advertenties zien die zijn gebaseerd op jouw voorkeuren.

14. Cookies verwijderen of uitschakelen

 Je kunt de instellingen van je webbrowser zo wijzigen dat de webbrowser alle cookies blokkeert of alleen die van externe providers. In je webbrowserinstellingen kun je ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. Houd er wel rekening mee deze instellingen afzonderlijk moeten worden gewijzigd in elke webbrowser en computer die je gebruikt. Indien je onze cookies blokkeert dan kan VLECAD BV een optimale werking van haar websites niet garanderen.

15. Hyperlinks

 1. Derden
  De website van VLECAD BV kan hyperlinks bevatten naar andere websites en naar websites van zakenpartners die geen deel uitmaken van VLECAD BV. VLECAD BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingspraktijken en de inhoud van deze websites.
 2. Sociale media
  Deze website maakt gebruik van ‘sociale-mediaknoppen’ zodat de gebruikers al ons nieuws kunnen volgen op deze netwerken, webpagina’s of bepaalde inhouden kunnen delen of als favoriet kunnen opslaan. Dit zijn knoppen voor sociale-mediawebsites van derden. Deze websites kunnen informatie opslaan over jouw bezigheden op internet, dus ook jouw bezigheden op deze website.

  Lees de desbetreffende gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die sites goed door zodat je precies weet hoe zij gebruikmaken van uw gegevens en hoe je jou eventueel kunt afmelden of dergelijke gegevens kunt verwijderen.

16. Beveiliging

VLECAD BV verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om uw persoonsgegevens te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Hoewel wij de nodige beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen kan bij een transfer van data (via internet of e-mail) niet worden uitgesloten dat er zich een incident voordoet.

17. Slotbepalingen

VLECAD BV behoudt het recht om de inhoud van deze verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker of gebruiker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De meest recente versie van deze Privacy Verklaring kun je raadplegen op onze websites. Controleer dit elke keer dat je de website bezoekt om op de hoogte te blijven.

Als je nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, onze website, je registratiegegevens, of als je deze gegevens wilt wijzigen, neem dan contact op met info@vlecad.be

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, ook bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), alsook enige andere toekomstige wetgeving en aanvullende nationale wetgeving.